Home     Zoek      Links      Missie     Inspiratie     Contact     Weblog  


Informatiewijsheid

 We leven in een kansrijk en uitdagend tijdperk:
Het informatietijdperk.
Maar hoe ga je om met een rijkdom aan informatie?
Hoe vind je de informatie die er toe doet?

Marina Noordegraaf heeft ruime ervaring in het ontwikkelen
en geven van cursussen informatiewijsheidWerkgebieden

  Informatiewijsheid    
   Coaching van leerprocessen   
   Verbeeldingskr8    

 


 

  Als 'chemisch informatiespecialist' aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde en verzorgde Marina Noordegraaf cursussen voor studenten en personeel
  Bij Organon NV werkte zij als 'chemisch octrooi informatiespecialist'.
Ze leerde de onderzoekers meer te halen uit de beschikbare informatiebronnen

  Als zelfstandig informatiespecialist werkte ze samen met CINOP aan de ontwikkeling van de bijscholing digitaal inlichtingenwerk, vormgegeven in een elektronische leeromgeving.
Ze schreef theorie en hielp mee met het ontwikkelen van interactieve casussen.
Ze was vervolgens als trainer betrokken bij een
grootschalig opleidingsprogramma in openbare bibliotheken

 Informatievaardigheden zijn belangrijk binnen elke instelling. Marina ontwikkelt cursussen op maat. Een werkplekonderzoek kan deel uitmaken van de inventarisatie van leerdoelen en verwachtingen. Uitgangspunt is dat de cursus zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk.